Οι εργασίες του 8ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Συμβουλευτικής Ψυχολογίας &
3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Θετικής Ψυχολογίας θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα.


Περισσότερες πληροφορίες για τον συνεδριακό χώρο θα είναι διαθέσιμες σύντομα.